ΑΜ

Προϋποθέσεις ηλικίας:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Τι μπορείτε να οδηγήσετε:

 • Μοτοποδήλατο:
  Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h και έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3, ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.

 • Ελαφρό τετράκυκλο:
  Είναι το τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h και έχουν κινητήρα:

  α. κυβισμού 50 cm 3 ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα)

  β. μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα

  Δικαιολογητικά που χρειάζονται:

 • ΑΦΜ

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)

 • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε.)

 • Αριθμός μητρώου βιβλιαρίου υγείας

  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου

  Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε:

  Θεωρητικά:

 • 31 των 45 λεπτών (Αν έχετε άλλο δίπλωμα 11 των 45 λεπτών)

  Πρακτικά:

 • 14 των 45 λεπτων (Αν έχετε άλλο δίπλωμα 12 των 45 λεπτών)