Δίπλωμα Αυτοκινήτου – Κατηγορία B – Αυτόματο

Συμπλέκτης και ταχύτητες σάς φέρνουν πονοκέφαλο; Υπάρχει λύση!

Κατηγορία B – Αυτόματο


 • Προϋποθέσεις ηλικίας
 • Tι μπορείτε να οδηγήσετε
 • Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 • Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε
 • Σημαντική Σημείωση
Προϋποθέσεις ηλικίας

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Tι μπορείτε να οδηγήσετε
 • Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό.
 • Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.
Δικαιολογητικά που χρειάζονται

Αν ΔΕΝ έχετε άλλο δίπλωμα:

 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΦΜ
 4. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΚΑ και
 5. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΑ(αρ. μητρώου βιβλιαρίου υγείας) αν υπάρχει

Αν έχετε δικύκλου:

 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm) (οι 2 φωτογραφίες προορίζονται για τους γιατρούς).
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. Δίπλωμα
Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Δεν απαιτείται, αν έχετε δίπλωμα μηχανής
 • 30 ερωτήσεις ΚΟΚ
Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • 4 Ερωτήσεις
 • 2 Ασκήσεις(παρκάρισμα και οπισθογωνία)
 • Πορεία
Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε

Θεωρητικά

 • 21 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)
 • Δεν απαιτούνται, αν είστε κάτοχος διπλώματος δίκυκλου

Πρακτικά

 • 25 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)
 • 18 των 45 λεπτών (αν έχετε δίπλωμα δίκυκλου)
Σημαντική Σημείωση

Με το δίπλωμα αυτό μπορείτε να οδηγήσετε μόνο αυτόματα αυτοκίνητα.
Η άδεια οδήγησης έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη.
Αν αποκτήσετε το δίπλωμα αυτό και αργότερα θελήσετε δίπλωμα για χειροκίνητο αυτοκίνητο, τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα είναι 2 των 45 λεπτών.


επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


(+30) 2310 20 30 30

www.diploma.red

info@diploma.red

social media

Ακολουθήστε μας