Δίπλωμα Φορτηγού / Νταλίκας – Κατηγορία C


Κατηγορία C


 • Προϋποθέσεις ηλικίας
 • Tι μπορείτε να οδηγήσετε
 • Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 • Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε
 • Σημαντική Σημείωση
Προϋποθέσεις ηλικίας
 • Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Το ως άνω ηλικιακό όριο των 21 ετών μειώνεται στα 18 έτη, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ή αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εμπορευμάτων.
Tι μπορείτε να οδηγήσετε

Φορτηγά η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται

Αν ΔΕΝ έχετε δίπλωμα D1 ή D

 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΦΜ
 4. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΚΑ και
 5. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΑ(αρ. μητρώου βιβλιαρίου υγείας) αν υπάρχει.

Δίπλωμα αυτοκινήτου

Αν έχετε δίπλωμα D1 ή D

 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. Δίπλωμα λεωφορείου
Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση

Χωρίς ΠΕΙ

 • 15 λεπτά θεωρία
 • 2 Ασκήσεις(παρκάρισμα και οπισθογωνία)
 • 45 λεπτά πορεία

Με ΠΕΙ

 • 30 λεπτά θεωρία
 • 2 Ασκήσεις(παρκάρισμα και οπισθογωνία)
 • 90 λεπτά πορεία
Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε

Θεωρητικά

 • 15 των 45 λεπτών
 • 6 των 45 λεπτών αν έχετε δίπλωμα D ή D1
 • Δεν απαιτούνται αν είστε κάτοχος C1 και κάνετε επέκταση σε C

Πρακτικά

 • 15 των 45 λεπτών
 • 6 των 45 λεπτών, αν είστε κάτοχος D1 ή D και κάνετε επέκταση σε C ή C1
 • 2 των 45 λεπτών, αν είστε κάτοχος C1 και κάνετε επέκταση σε C
Σημαντική Σημείωση

Η άδεια οδήγησης έχει διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη.


επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


(+30) 2310 20 30 30

www.diploma.red

info@diploma.red

social media

Ακολουθήστε μας