Δίπλωμα Λεωφορείου – Κατηγορία D1E


Κατηγορία D1E


 • Προϋποθέσεις ηλικίας
 • Tι μπορείτε να οδηγήσετε
 • Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 • Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε
 • Σημαντική Σημείωση
Προϋποθέσεις ηλικίας

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Tι μπορείτε να οδηγήσετε

Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. Δίπλωμα λεωφορείου (D)
Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση

Χωρίς ΠΕΙ

 • 15 λεπτά θεωρία
 • 3 Ασκήσεις(παρκάρισμα, οπισθογωνία και ζεύξη-απόζευξη)
 • 45 λεπτά πορεία

Με ΠΕΙ

 • 30 λεπτά θεωρία
 • 3 Ασκήσεις(παρκάρισμα, οπισθογωνία και ζεύξη-απόζευξη)
 • 90 λεπτά πορεία
Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε

Θεωρητικά

 • Δεν απαιτούνται

Πρακτικά

 • 10 των 45 λεπτών
Σημαντική Σημείωση

Η άδεια οδήγησης έχει διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη.


επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


(+30) 2310 20 30 30

www.diploma.red

info@diploma.red

social media

Ακολουθήστε μας