Δίπλωμα Μηχανής – Κατηγορία Α

Απόκτησε Δίπλωμα κατηγορίας Α και νιώσε την απόλυτη ελευθερία οδηγώντας οποιαδήποτε μηχανή θέλεις, ανεξαρτήτως κυβισμού.

Κατηγορία Α


 • Προϋποθέσεις ηλικίας
 • Tι μπορείτε να οδηγήσετε
 • Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 • Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε
 • Σημαντική Σημείωση
Προϋποθέσεις ηλικίας

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος εφόσον είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.

Tι μπορείτε να οδηγήσετε
 • Όλες τις Μοτοσικλέτες
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW
Δικαιολογητικά που χρειάζονται

Αν ΔΕΝ έχετε άλλο δίπλωμα:

 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΦΜ
 4. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΚΑ και
 5. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΑ(αρ. μητρώου βιβλιαρίου υγείας) αν υπάρχει.

Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου ή ΑΜ ή Α1 ή Α2:

 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm) (οι 2 φωτογραφίες προορίζονται για τους γιατρούς).
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. Δίπλωμα
Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Δεν απαιτείται αν έχετε δίπλωμα ΑΜ ή Α1 ή Α2
 • 10 ερωτήσεις αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου
 • 30 ερωτήσεις ΚΟΚ και 10 μηχανής αν δεν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου
Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • 4 Ερωτήσεις
 • 6 ασκήσεις μέσα στην πίστα εξέτασης
 • Πορεία
Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε

Θεωρητικά

 • Δεν απαιτούνται, αν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ ή Α1 ή Α2
 • 11 των 45 λεπτών (αν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου)
 • 31 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)

Πρακτικά

 • Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου, τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών
 • Aν έχετε δίπλωμα ΑΜ (μοτοποδήλατο), Α1 (125cc) ή Α2 τα υποχρεωτικά είναι 7 των 45 λεπτών
 • Αν δεν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος, τα υποχρεωτικά είναι 14 των 45 λεπτών
Σημαντική Σημείωση

Η άδεια οδήγησης έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη.


επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


(+30) 2310 20 30 30

www.diploma.red

info@diploma.red

social media

Ακολουθήστε μας