Δίπλωμα Μηχανής – Κατηγορία Α2

Αν θέλεις να οδηγήσεις μεγάλες μηχανές αλλά σε περιορίζει η ηλικία σου, τότε η κατηγορία Α2 είναι η σωστή επιλογή.
Αυτή η κατηγορία αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο για τη μεγάλη κατηγορία. Θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε δίπλωμα κατηγορίας Α από τα 22 έτη, αντί 24.

Κατηγορία Α2


 • Προϋποθέσεις ηλικίας
 • Tι μπορείτε να οδηγήσετε
 • Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 • Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε
 • Σημαντική Σημείωση
Προϋποθέσεις ηλικίας

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

Tι μπορείτε να οδηγήσετε

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (47ps) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να είναι με κινητήρα οποιονδήποτε κυβικών.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται

Αν ΔΕΝ έχετε άλλο δίπλωμα:

 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΦΜ
 4. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΚΑ και
 5. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΑ(αρ. μητρώου βιβλιαρίου υγείας) αν υπάρχει.

Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου ή ΑΜ ή Α1:

 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. Δίπλωμα
Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Δεν απαιτείται αν έχετε δίπλωμα ΑΜ ή Α1
 • 10 ερωτήσεις αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου
 • 30 ερωτήσεις ΚΟΚ και 10 μηχανής αν δεν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου
Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • 4 Ερωτήσεις
 • 6 ασκήσεις μέσα στην πίστα εξέτασης
 • Πορεία
Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε

Θεωρητικά

 • Δεν απαιτούνται, αν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ ή Α1
 • 11 των 45 λεπτών (αν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου)
 • 31 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)

Πρακτικά

 • Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου, τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών, ενώ, αν έχετε δίπλωμα ΑΜ (μοτοποδήλατο) ή Α1 (125cc), τα υποχρεωτικά είναι 7 των 45 λεπτών
 • Αν δεν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος, τα υποχρεωτικά είναι 14 των 45 λεπτών
Σημαντική Σημείωση

Η άδεια οδήγησης έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη.


επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


(+30) 2310 20 30 30

www.diploma.red

info@diploma.red

social media

Ακολουθήστε μας