Δίπλωμα Μηχανής – Κατηγορία ΑΜ

Η κατηγορία αυτή απευθύνεται κυρίως σε νέους που μόλις έκλεισαν τα 16 χρόνια και ψάχνουν έναν ευέλικτο και πρακτικό τρόπο για τις μετακινήσεις τους.
Είναι η πρώτη επαφή με τους κανόνες του ΚΟΚ που σας προετοιμάζει, δίνοντάς σας τις βάσεις, για τις μεγαλύτερες κατηγορίες διπλωμάτων.

Κατηγορία ΑΜ


 • Προϋποθέσεις ηλικίας
 • Tι μπορείτε να οδηγήσετε
 • Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 • Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε
 • Σημαντική Σημείωση
Προϋποθέσεις ηλικίας

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Tι μπορείτε να οδηγήσετε

Μοτοποδήλατο:

Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h και έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cc, ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.

Ελαφρό τετράκυκλο:

Είναι το τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h και έχουν κινητήρα:

 • κυβισμού 50 cm 3 ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα)
 • μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα
Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΦΜ
 4. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΚΑ και
 5. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΑ(αρ. μητρώου βιβλιαρίου υγείας) αν υπάρχει
 6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου
Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • 10 ερωτήσεις αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου
 • 30 ερωτήσεις ΚΟΚ και 10 μηχανής αν δεν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου
Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • 4 Ερωτήσεις
 • 4 ασκήσεις μέσα στην πίστα εξέτασης
 • Πορεία στον δρόμο
Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε

Θεωρητικά
31 των 45 λεπτών (Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου: 11 των 45 λεπτών)

Πρακτικά
14 των 45 λεπτών (Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου: 12 των 45 λεπτών)

Σημαντική Σημείωση

Η κατηγορία αυτή ισχύει αυτόματα, δίχως κάποια ενέργεια από εσάς, εάν διαθέτετε δίπλωμα κατηγορίας Β’ για περισσότερα από 6 έτη και είστε άνω των 27 ετών.

Η άδεια οδήγησης έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη.


επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


(+30) 2310 20 30 30

www.diploma.red

info@diploma.red

social media

Ακολουθήστε μας