Δίπλωμα Οδήγησης – από τα 17

Ανυπομονείς να οδηγήσεις αυτοκίνητο πριν από τα 18 σου χρόνια;
Επιτέλους! Ήρθε η ώρα που μπορείς νόμιμα να πραγματοποιήσεις το όνειρο σου…

Προσωρινό δίπλωμα από 17 ετών.


 • Προϋποθέσεις ηλικίας
 • Tι μπορείτε να οδηγήσετε
 • Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 • Που μπορείτε να οδηγήσετε
 • Προϋποθέσεις συνοδηγού
 • Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε
 • Σημαντική Σημείωση
Προϋποθέσεις ηλικίας

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.

Tι μπορείτε να οδηγήσετε
 • Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό.
 • Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.

Επιβάλλεται στους οδηγούς η υποχρέωση να τοποθετούν στα οχήματα, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η συνοδευόμενη οδήγηση, ειδικό διακριτικό σήμα αναγνωρίσεως νέων οδηγών, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών.

Το ως άνω διακριτικό σήμα αποτελείται από το Κεφαλαίο γράμμα «Σ» μαύρου χρώματος και εκτυπώνεται σε επιφάνεια λευκού χρώματος, με διαστάσεις 12×15 εκατοστά. Το διακριτικό σήμα επικολλάται ή τοποθετείται στη δεξιά άκρη της εσωτερικής πλευράς του οπίσθιου υαλοπίνακα του οχήματος, με τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνεται με ευχέρεια.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται

Αν ΔΕΝ έχετε άλλο δίπλωμα:

 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΦΜ
 4. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΚΑ και
 5. να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΑ(αρ. μητρώου βιβλιαρίου υγείας) αν υπάρχει
 6. Υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του

Αν έχετε δίπλωμα μηχανής ΑΜ (50cc):

 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή εργασίας για αλλοδαπούς (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. Δίπλωμα
 4. Υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του
Που μπορείτε να οδηγήσετε

Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η συνοδευόμενη οδήγηση:
α) Εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας.
β) Για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012.

Προϋποθέσεις συνοδηγού

Ο συνοδός οδηγός απαιτείται να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) να έχει συμπληρώσει την ηλικία των εικοσιπέντε (25) ετών,
β) να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας Β πάνω από πέντε (5) έτη και
γ) να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ την οποία φέρει μαζί του.

Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Δεν απαιτείται, αν έχετε δίπλωμα μηχανής ΑΜ (50cc)
 • 30 ερωτήσεις ΚΟΚ
Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • 4 Ερωτήσεις
 • 2 Ασκήσεις(παρκάρισμα και οπισθογωνία)
 • Πορεία
Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε

Θεωρητικά

 • 21 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)
 • Δεν απαιτούνται, αν είστε κάτοχος διπλώματος δίκυκλου AM (50cc)

Πρακτικά

 • 25 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)
 • 18 των 45 λεπτών (αν έχετε δίπλωμα δίκυκλου AM (50cc))
Σημαντική Σημείωση

Η επίσημη άδεια οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών. Στην περίπτωση που ο οδηγός έχει υποπέσει σε παράβαση κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης, η οποία επισύρει ποινή αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, και εφόσον με τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας ηλικίας η ποινή αυτή βρίσκεται σε ισχύ, η άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την επιβολή των προβλεπόμενων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) κυρώσεων.


επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


(+30) 2310 20 30 30

www.diploma.red

info@diploma.red

social media

Ακολουθήστε μας