Δίπλωμα οδήγησης και ταυτότητα στο κινητό

11 Ιουλίου 2022
diploma-red-diplomata-odigisis-1280x826.jpg

Εντός του μήνα που διανύουμε όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης το δίπλωμα οδήγησης και η ταυτότητα θα βρίσκονται στα κινητά μας, στο προσωπικό ψηφιακό μας πορτοφόλι.

Στόχος είναι οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα ώς στοιχείo ταυτοποίησης. Βασική ιδέα είναι να μην χρειάζεται οι πολίτες να κουβαλούν μαζί τους την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησής τους προκειμένου να τα επιδεικνύουν όταν απαιτείται αλλά να είναι όλα ευκολότερα μέσω του κινητού τηλεφώνου τους.

Στην τροπολογία του άρθρου 1 με τίτλο που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που φέρνει τον τίτλο « Συμπληρωματικά μέτρα για εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 Επιτροπής για θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» αναφέρεται το εξής:

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), προσβάσιμης μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αποθηκεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος και αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και άδεια οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για σκοπό ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά έννοια περ. α’ παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), δικαστικές αρχές και φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο της ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά υποχρεώσεών τους.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στο δίπλωμα οδήγησης αποθηκεύονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, τα εξής στοιχεία:

 • ο αριθμός της άδειας οδήγησης,
 • το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
 • η ημερομηνία γέννησης,
 • ο τόπος γέννησης,
 • η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης,
 • η ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης,
 • ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
 • ο κωδικός κατηγορίας οχήματος,
 • ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος,
 • ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και
 • η φωτογραφία του κατόχου.

Τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται μορφή εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και κωδικό QR.

Αναμένεται να προστεθούν και τα εξής στοιχεία:

 • παραβάσεις και βαθμοί στο point system
 • ιστορικό συντήρησης του οχήματος
 • άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (μέχρι τέλος 2022)
 • βεβαίωση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) (μέχρι τέλος 2022)
 • ασφαλιστήριο συμβόλαιο (από το 2023)

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης είχε γνωστοποιήσει ότι η μετάβαση στην ψηφιακή ταυτότητα και την άδεια οδήγησης οχήματος θα εφαρμοστεί στις 27 Ιουλίου.

επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


(+30) 2310 20 30 30

www.diploma.red

info@diploma.red

social media

Ακολουθήστε μας