Σεμινάρια ΠΕΙ ΘεσσαλονίκηΠΕΙ Φορτηγού ή Λεωφορείου

Αν έχετε αποκτήσει δίπλωμα κατηγορίας Γ(C) ή Δ(D) ΠΡΙΝ από την 10/09/2008 και θέλετε να αποκτήσετε το ΠΕΙ.

 • Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 • Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε
Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. Δίπλωμα φορτηγού ή λεωφορείου
Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Δεν απαιτείται.
Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • Δεν απαιτείται.
Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε

Θεωρητικά

 • 35 των 45 λεπτών
 • 42 των 45 λεπτών αν θέλετε να αποκτήσετε και το ΠΕΙ του λεωφορείου και του φορτηγού μαζί.

Πρακτικά

 • Δεν απαιτούνται.

ΠΕΙ Φορτηγού ή Λεωφορείου

Αν έχετε αποκτήσει δίπλωμα κατηγορίας Γ(C) ή Δ(D) ΜΕΤΑ από την 10/09/2008 και θέλετε να αποκτήσετε το ΠΕΙ.

 • Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 • Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση
 • Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε
Δικαιολογητικά που χρειάζονται
 1. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 2. Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 3. Δίπλωμα φορτηγού ή λεωφορείου
Τι περιλαμβάνει η θεωρητική εξέταση

Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες.

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά, τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις, σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών.
 • Δύο μελέτες περιπτώσεων , στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40, που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων, σε χρονική διάρκεια 90 λεπτών.
Τι περιλαμβάνει η πρακτική εξέταση
 • 30 λεπτά θεωρία
 • 90 λεπτά πορεία
Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε

Θεωρητικά

 • 35 των 45 λεπτών
 • 42 των 45 λεπτών αν θέλετε να αποκτήσετε και το ΠΕΙ του λεωφορείου και του φορτηγού μαζί.

Πρακτικά

 • Δεν απαιτούνται.

επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


(+30) 2310 20 30 30

www.diploma.red

info@diploma.red

social media

Ακολουθήστε μας